Nie tylko doktor H

Nie tylko doktor H.

W stycz­niu 2009 roku arty­kuł uka­zał się w cza­so­pi­śmie stu­denc­kim Ibi­na­cja.