Wektorowe

UWA­GA! Obraz­ki na stro­nie, to poglą­do­we pli­ki w for­ma­cie PNG. Żeby zoba­czyć ich wek­to­ro­we wer­sje, klik­nij na SVG.

Jeśli obraz­ki będą nacho­dzić na sie­bie pro­szę, odśwież stro­nę – po ponow­nym zała­do­wa­niu wszyst­ko powin­no wyświe­tlać się poprawnie.