Uwięziony – grafiki promocyjne

Gra­fi­ki pro­mu­ją­ce pre­mie­rę napi­sa­ne­go prze­ze mnie opo­wia­da­nia Uwię­zio­ny.

Jeśli obraz­ki będą nacho­dzić na sie­bie pro­szę, odśwież stro­nę – po ponow­nym zała­do­wa­niu wszyst­ko powin­no wyświe­tlać się poprawnie.

Opo­wia­da­nie Uwię­zio­ny możesz prze­czy­tać TUTAJ.