Trzpiotki

Jeśli obraz­ki będą nacho­dzić na sie­bie pro­szę, odśwież stro­nę – po ponow­nym zała­do­wa­niu wszyst­ko powin­no wyświe­tlać się poprawnie.

O Trzpiot­ce, Sza­rej Myszy i Krop­ce możesz tak­że poczy­tać na Dyr­dy­ma­łach.