Tomaszów Mazowiecki i okolice (2016)

Jeśli obraz­ki będą nacho­dzić na sie­bie pro­szę, odśwież stro­nę – po ponow­nym zała­do­wa­niu wszyst­ko powin­no wyświe­tlać się poprawnie.

O wyciecz­ce do Toma­szo­wa Mazo­wiec­kie­go możesz tak­że poczy­tać na Dyr­dy­ma­łach.