Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Bardziej Poważnie, Drobna Prywata, Przeniesione na nowe Dyrdymały, Zwierzaki:

Pożegnanie

Naj­więk­szą i chy­ba jedy­ną wadą szczu­rów jest to, że sta­now­czo za krót­ko żyją.

Żegnaj Myszo, byłaś wspa­nia­łą towa­rzysz­ką. Będzie mi cie­bie brakowało.

Ten wpis został prze­nie­sio­ny na nową wer­sję Dyrdymałów.

Możesz go zoba­czyć i sko­men­to­wać TUTAJ.