Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Bardziej Poważnie, Drobna Prywata, Przeniesione na nowe Dyrdymały, Szybki Wpis, Zwierzaki:

Luka

Mówią, że twój dom jest tam, gdzie twój pies. Mój dom umarł nie­ca­ły mie­siąc przed moimi 18-tymi uro­dzi­na­mi. Ale odzy­ska­łam go rok póź­niej, w maju. A dzi­siaj stra­ci­łam ponownie.

Żegnaj, Luka.

Psie Sucharki
źró­dło: Psie Suchar­ki

Ten wpis został prze­nie­sio­ny na nową wer­sję Dyrdymałów.

Możesz go zoba­czyć i sko­men­to­wać TUTAJ.