Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Into the Badlands

Szaleństwo Serialowe:

Bezdroża wyobraźni

Into the Badlands, sezon 1

Nie będę pisać o Jes­si­ce Jones, bo na temat tego seria­lu wszyst­ko zosta­ło już napi­sa­ne. David Ten­nant był pięk­ny i nie­po­ko­ją­cy, resz­ta w porząd­ku, choć do ide­ału spo­ro bra­ko­wa­ło. Ale o tym może­cie prze­czy­tać w set­kach innych recen­zji.

Nie będę pisać o Doctor Who, bo serial strasz­li­wie mi zobo­jęt­niał. Tego­rocz­ny sezon ani mnie nie cie­szył, ani nie wku­rzał. I po pro­stu nie chce mi się o nim pisać.

Nato­miast mało kto pisze (i mówi) o pro­duk­cji, któ­ra jak dla mnie jest póki co naj­więk­szym zasko­cze­niem tego sezo­nu seria­lo­we­go. Dla­te­go zapnij­cie pasy, bo dziś zabio­rę was na krót­ką wyciecz­kę po sza­lo­nym Into the Badlands. Wszy­scy goto­wi? W takim razie star­tu­je­my!