Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Guy Ritchie

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Całkowite wyjście z cienia powagi

Sherlock Holmes: Gra Cieni / Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Moja kole­żan­ka mia­ła oka­zję zoba­czyć dru­gą odsło­nę przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa na przed­pre­mie­ro­wym poka­zie Syl­we­stro­wym. Kie­dy póź­niej zapy­ta­łam jej, czy może mi jed­nym zda­niem, bez spo­ile­ro­wa­nia powie­dzieć, czy film był rów­nie dobry, jak pierw­sza część, odpo­wie­dzia­ła: „tak był tak samo faj­ny, a kucyk był naj­lep­szy”.

Ja Sher­loc­ka Hol­me­sa: Grę Cie­ni zoba­czy­łam wczo­raj i dziś, bez spo­ile­rów, napi­szę wam o niej kil­ka słów.