Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: David Fincher

Pojedynki Filmowo-Serialowe, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Haker czy pisarz?

Dziewczyna z Tatuażem kontra Autor Widmo

Tak się jakoś zło­ży­ło, że zoba­czy­łam Auto­ra Wid­mo, a nie­dłu­go póź­niej Dziew­czy­nę z Tatu­ażem. I dostrze­głam, że fil­my te, choć róż­nią się pod wie­lo­ma wzglę­da­mi – posia­da­ją też kil­ka cech wspól­nych. Doszłam więc do wnio­sku, że nale­ży porów­nać je w jed­nym wpi­sie.