Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

BLOGI

Dyrdymały

Nie do koń­ca poważ­ny, blog ogólnotematyczny.

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Lubię oglą­dać fil­my i seria­le. Lubię tak­że pisać. Dla­te­go posta­no­wi­łam połą­czyć jed­no z dru­gim i pisać o fil­mach oraz serialach.