Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: zima

Głupie Dyrdymalenie, Szybki Wpis:

Poczekaj do wiosny!

Zrób sobie „niedźwiedzią” przysługę

Amerykańs­cy naukow­cy odkryli*, że podob­nie jak niedźwiedzie, mamy w swoim DNA zakodowane, iż powin­niśmy hiber­nować przez zimę. Oczy­wiś­cie u nas ten frag­ment DNA dzi­ała tak, jak geny odpowiedzialne za mer­danie ogonem i strzyże­nie usza­mi, czyli praw­ie wcale. Praw­ie robi jed­nak różnicę i warto o DNA, które dzie­limy z niedźwiedzi­a­mi, pamię­tać. Zwłaszcza ter­az, na początku roku. Dlaczego? Zaraz wam to wyjaśnię!


* Czy­taj: czy­tałam gdzieś, kiedyś artykuł na ten tem­at, ale ponieważ ter­az nie potrafię go znaleźć, zwalę winę na amerykańs­kich naukow­ców.