Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: wiedza

Wielka Geekowa Przygoda:

W Królestwie Niesamowitości

Wielka, Geekowa Przygoda: Dzień drugi, część I

Kil­ka dni na zwiedzanie Lon­dynu to stanow­c­zo za mało cza­su. Ale co zro­bić, jeśli nie ma się go więcej? Cóż, moż­na w biegu i pocie czoła starać się zobaczyć jak najwięcej. Nieste­ty to praw­dopodob­nie skończy się tym, że będziemy zmęczeni i nie do koń­ca zad­owoleni z wyciecz­ki. Ale moż­na też na samym początku pogodz­ić się z tym, że nie zobaczy się wszys­tkiego. A potem na spoko­jnie obe­jrzeć tyle Lon­dynu, na ile star­czy nam cza­su.

Ja wybrałam tę drugą opcję, zwiedzanie Lon­dynu w try­bie slow-life. I pod­czas drugiego dnia mojego poby­tu w stol­i­cy Anglii, nieśpiesznie zawędrowałam do Muzeum His­torii Nat­u­ral­nej.

Techno-Bełkot:

Lego XXI wieku

Arduino

Zaczął się sezon komu­ni­jny i jeśli macie w rodzinie komu­nistę ze smykałką do majsterkowa­nia oraz kom­put­erów – zaraz dowiecie się, jaki jest najlep­szy prezent, jaki może­cie mu spraw­ić. Z resztą zabawka przez­nac­zona jest dla dzieci w wieku od lat sześ­ciu do stu sześ­ciu, więc będzie nadawała się na prezent dla każdego majsterkow­icza. W tym także dla was, jeśli kręcą was takie rzeczy.

Ten cud­owny gadżet nazy­wa się Arduino. Nigdy wcześniej nie słyszeliś­cie tej nazwy? Po przeczy­ta­niu tego wpisu będziecie się zas­tanaw­iać jak to możli­we, że do tej pory Arduino nie było wam znane.