Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: szczury

Drobna Prywata, Zwierzaki:

Jedna to za mało

Opowieść o szczurach

Dzisi­aj będzie o szczu­rach. Tak, dobrze czyta­cie – szczu­rach w licz­bie mno­giej. Będzie to his­to­ria peł­na niezwykłych zdarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji, ilus­trowana kilko­ma słod­ki­mi fotografi­a­mi i jed­nym zmon­towanym na szy­bko filmikiem.

Przy czym wydarzenia, o których zaraz wam opowiem, roze­grały się praw­ie rok temu, ale dopiero ter­az znalazłam wystar­cza­ją­co dużo natch­nienia, by je spisać (prokrasty­nac­ja: poziom ekspert).

Drobna Prywata, Zwierzaki:

Trzpiotka

O szczurach, smutku i radości

Pode­jrze­wam, że po zobacze­niu zdję­cia ilus­tru­jącego wpis, domyślac­ie się, co będzie dzisiejszym tem­atem. Tak, kupiłam nowego szczu­ra. I tak – będzie on bohaterem wpisu.

Ale uwa­ga! Jeśli z jakiegoś powodu nie intere­su­ją cię szczury i moje dyrdy­mały, jeszcze stąd nie uciekaj! Przeskocz do ostat­niej częś­ci wpisu i poświęć chwilę, na zapoz­nanie się z jej treś­cią. Nie pożału­jesz!