Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: piractwo

Prawo i Piraci:

Dziękuję, nie zapłacę!

Czasem nie warto wydawać kasy na dostęp do kultury

Zapewne kiedyś przy­darzyło się wam coś takiego lub też słyszeliś­cie o podob­nej sytu­acji. Chcieliś­cie zapłacić za legal­ny dostęp do jakiegoś dobra kul­tu­ry lub ser­wisu inter­ne­towego. Krzyknęliś­cie Shut up and take my mon­ey! i wtedy okazy­wało się, że nie może­cie kupić tego, czego prag­niecie. Zakupy albo w ogóle nie były możli­we, albo co gorsza – wasza geolokaliza­c­ja czyniła z was inter­nautów gorszej kat­e­gorii, którym danej rzeczy nie chciano sprzedać. I nie pozostawało wam nic innego, jak tylko zadać reto­ryczne pytanie: dlaczego nie chce­cie moich pieniędzy?

Zna­cie to? Praw­dopodob­nie tak. Ja jed­nak poruszę tutaj nieco inny prob­lem. Sytu­ację, w której mogę za coś zapłacić, ale z pewnych względów nie mam zami­aru tego robić.