Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Netflix

Blogowanie i Internety, Prawo i Piraci, Techno-Bełkot:

P2P czy VPN?

Moralny dylemat pirata

Dyskus­je na tem­at pirace­nia seri­ali zazwyczaj sprowadza­ją się do jed­nego pyta­nia: czy piract­wo jest złe, czy też nie. Czy twór­cy naprawdę na tym tracą? Czy karanie piratów nie jest zbyt surowe? Czy opiesza­łoś­cią pol­s­kich dys­try­b­u­torów seri­ali moż­na uspraw­iedli­wiać piract­wo w naszym kra­ju?

Nigdy jed­nak nie spotkałam się z tym, by ktoś spo­jrzał na prob­lem z innej strony i zapy­tał: jeśli już piracimy, to która for­ma piract­wa jest najm­niej szkodli­wa dla twór­cy? A sko­ro inni mil­czą, sama postanow­iłam zabrać głos w tej spraw­ie.