Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Katarzyna Lewcun

Czytanki:

Kopciuszek w świecie show-biznesu

Celebrytka Katarzyny Lewcun

Kiedy Kasia wydała swo­ją drugą książkę i chci­ała dać mi w prezen­cie jeden z egzem­plarzy, zatrzy­małam ją: „nie, dzięku­ję – wybiorę się do sklepu i kupię two­je dzieło”. Bo wiecie – wyprawa do księ­gar­ni i naby­cie książ­ki, którą napisał ktoś ci blis­ki, jest taką dodatkową atrakcją. Nie ma znaczenia, że kas­jer dzi­wnie się na ciebie patrzy, gdy uśmiechasz się od ucha do ucha poda­jąc mu pieniądze i gdy po doko­na­niu zakupu tulisz naby­ty egzem­plarz do pier­si, niczym naj­cen­niejszego na świecie białego kru­ka.

Nieste­ty, jestem kiep­ską przy­jaciółką. Mijały dni, tygod­nie i miesiące, a ja nie wywiązy­wałam się ze swo­jej obiet­ni­cy. Wciąż brakowało cza­su i dobrego nas­tro­ju, a księ­gar­nia, choć mijana codzi­en­nie, zawsze zdawała się być niewygod­nie nie po drodze. Przy­pom­ni­ałam sobie o książce Kasi w ostat­nie wakac­je i postanow­iłam w końcu po nią sięgnąć. I rany, aż mi się głu­pio zro­biło, gdy zobaczyłam datę wyda­nia: rok 2012. Jak ten czas szy­bko leci! Myślałam, że dopiero ubiegłej jesieni piłam z Kasią piwo, świę­tu­jąc jej nowy sukces.

Dziś, jak się już pewnie domyślac­ie, tem­atem wpisu będzie książ­ka Kasi – Cele­bry­t­ka. Nie w ramach zadośćuczynienia, za moje guz­dranie się z lek­turą. Tylko po pros­tu – ponieważ jest to książ­ka god­na polece­nia.