Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: J.R.R. Tolkien

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Straszne skutki odpadniętej farby

I o tym, jak sytuację uratowała pewna Drużyna

Kiedy parę lat temu wprowadz­iłam się do nowego mieszka­nia, mój pokój przeszedł prow­iz­o­ryczny remont. Oznacza to, że wszys­tko wyglą­da cacy, dopó­ki coś nie zacznie się sypać i nie będzie chci­ało się tego napraw­ić. Bo taka naprawa może przynieść więcej szkody, niż pożytku.

Ostat­nio jed­nak zapom­ni­ałam o tej ważnej zasadzie. Far­ba na ścian­ie przy łóżku zaczęła lekko odstawać. Wkurza­ło mnie to, więc postanow­iłam ten drob­ny zadzior oder­wać. I tak ze ściany odpadł frag­ment far­by wielkoś­ci otwartej dłoni.