Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Hugh Laurie

Słuchając Audiobooka, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Hugh Laurie nie przeczytałby tego lepiej

Sprzedawca broni czytany przez Jarosława Rabendę

Mojego ekspery­men­towa­nia z audio­booka­mi ciąg dal­szy. Tym razem postanow­iłam sprawdz­ić, jak słucha się książ­ki, którą – jakkol­wiek głu­pio by to nie brzmi­ało – wcześniej przeczy­tałam na własne oczy. Czyli Sprzedaw­cę broni Hugh Lau­riego. I było to w pewnym sen­sie rzuce­nie się na głęboką wodę, bo czy­ta­jąc książkę, przez cały czas wyobrażałam sobie, że główny bohater prze­maw­ia do mnie pełnym sarkaz­mu głosem Lau­riego. Audio­book musi­ał więc nie tylko zmierzyć się z tym, że nie jestem przeko­nana do książek czy­tanych, ale także z moi­mi wyobraże­ni­a­mi doty­czą­cy­mi gło­su nar­ra­to­ra.