Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Grzegorz Markowski

Szafa Gra:

Idealne

Kilka mniej znanych piosenek Perfectu

Praw­dopodob­nie kiedy pada słowo „Per­fect” usza­mi wyobraźni (bo prze­cież nie ocza­mi ;) słyszy­cie Auto­bi­ografię, Kołysankę dla niez­na­jomej, Chce­my być sobą lub inny szlagi­er, który cza­sem leci w radiu. Ale prze­cież na tym dorobek tego zespołu się nie kończy.

Dziś chci­ałam wam zaprezen­tować moje ulu­bione, mniej znane utwory Per­fec­tu (i tak się śmiesznie skła­da, że więk­szość z nich pochodzi z dwóch albumów). A nuż któryś z nich wpad­nie wam w ucho!