Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: grafika wektorowa

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Straszne skutki odpadniętej farby

I o tym, jak sytuację uratowała pewna Drużyna

Kiedy parę lat temu wprowadz­iłam się do nowego mieszka­nia, mój pokój przeszedł prow­iz­o­ryczny remont. Oznacza to, że wszys­tko wyglą­da cacy, dopó­ki coś nie zacznie się sypać i nie będzie chci­ało się tego napraw­ić. Bo taka naprawa może przynieść więcej szkody, niż pożytku.

Ostat­nio jed­nak zapom­ni­ałam o tej ważnej zasadzie. Far­ba na ścian­ie przy łóżku zaczęła lekko odstawać. Wkurza­ło mnie to, więc postanow­iłam ten drob­ny zadzior oder­wać. I tak ze ściany odpadł frag­ment far­by wielkoś­ci otwartej dłoni.

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Herbatka z Doktorem

Uczyń swoją brytyjską puszkę na herbatę, bardziej brytyjską!

Sobot­nie zakupy, wypa­trzyłam puszkę do herbaty w bry­tyjskie „wzor­ki”. No i oczy­wiś­cie nie mogłam się oprzeć i ją kupiłam. Ale po powro­cie do domu obe­jrza­łam swój nowy nabytek i stwierdz­iłam, że poza Big Ben­em, czer­wonym, dwupiętrowym auto­busem i inny­mi rzecza­mi, braku­je mu jed­nego bry­tyjskiego ele­men­tu. Czym prędzej siadłam więc przed kom­put­erem i postanow­iłam zas­tane bra­ki uzu­pełnić. Dzielę się z wami efek­ta­mi mojej pra­cy, bo może ktoś z was jest podob­nym wari­atem jak ja, również ma taką puszkę z herbatą i także chci­ał­by ją niez­nacznie upięk­szyć.

AutoPromocja, EPIckie Studia, Grafika, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Fiat jaki jest, każdy widzi

O tym, jak za sprawą Malucha przekonałam się do wektorów

Grafi­ka wek­torowa”, „Corel Draw” – te dwa ter­miny do tej pory utożsami­ałam z cza­sown­ika­mi taki­mi jak „nie lubię” i „nie potrze­bu­ję” oraz przymiotnika­mi „brzy­d­ki” i „nieprak­ty­czny”. Ostat­nio jed­nak coś spraw­iło, że się nawró­ciłam i spo­jrza­łam na to wszys­tko z zupełnie innej per­spek­ty­wy.