Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: George R.R. Martin

Słuchając Audiobooka, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Co słychać w Westeros?

Słuchowisko Gra o Tron

Nie mam cza­su czy­tać książek. Czu­ję się z tego powodu strasznie źle, ale kur­cze – doba musi­ała­by być dłuższa, żebym mogła wygospo­darować trochę cza­su na lek­turę. A że nie jest – z czy­taniem jest u mnie naprawdę kru­cho.

Kil­ka osób, w tym Gaw­ith, pole­ciły mi więc, bym zaczęła słuchać audio­booków. Wzbra­ni­ałam się jed­nak przed tym, bo już kiedyś, dawno temu, próbowałam zaprzy­jaźnić się z książką czy­taną i nic ciekawego z tego nie wyszło.

Koleżan­ka naprawdę moc­no zareklam­owała mi jed­nak Grę o Tron, mówiąc, że nie jest to typowy audio­book czy­tany przez jed­nego lek­to­ra, ale słu­chowisko, w którym każdej postaci gło­su uży­cza inna oso­ba, a w tle rozbrzmiewa­ją, odpowied­nie dla danej sce­ny, odgłosy bądź też ścież­ka dźwiękowa.

Postanow­iłam więc dać audio­bookom jeszcze jed­na szan­sę. I o dzi­wo – tym razem słuchanie naprawdę mnie wciągnęło.