Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: film

Szafa Gra:

Widełka na empetrójkę

O filmikach, które brzmią tak świetnie, że… nie trzeba ich oglądać

Znaleźliś­cie kiedyś w internecie wideo, które spodobało się wam tak bard­zo, że moglibyś­cie je oglą­dać bez koń­ca? Ostate­cznie musieliś­cie jed­nak wró­cić do rzeczy­wis­toś­ci i oder­wać wzrok od ekranu. Czy w takiej sytu­acji nie odkryliś­cie, że samo słuchanie fil­mu, spraw­ia wam równie dużo fra­jdy, co jego oglą­danie? Mi zdarzyło się to wiele razy.

W dzisiejszym Dyrdy­male podzielę się z wami moi­mi ulu­biony­mi filmika­mi, które wyglą­da­ją świet­nie, ale pozbaw­ione obrazu – robią równie duże wraże­nie. Rozsiądź­cie się więc wygod­nie i załóż­cie słuchaw­ki lub pod­kręć­cie dźwięk, bo to jeden z tych wpisów, w których będzie niewiele do czy­ta­nia, za to sporo rzeczy do oglą­da­nia i słucha­nia.

UWAGA! Niek­tóre z podlinkowanych filmików zaw­ier­a­ją SPOILERY!

AutoPromocja, EPIckie Studia, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Skomplikowana, prosta historia

Etiuda filmowa o niemocy twórczej

W ramach pro­jek­tów zal­iczeniowych na EPI, musi­ałam w tym roku zro­bić nie tylko kil­ka stron inter­ne­towych, ale także etiudę fil­mową. Nieste­ty przez całe wakac­je nie udało mi się wymyślić żad­nego ciekawego sce­nar­iusza. Dlat­ego też w akcie des­per­acji postanow­iłam zekrani­zować moją pustkę w głowie.