Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: etiuda

AutoPromocja, EPIckie Studia, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Skomplikowana, prosta historia

Etiuda filmowa o niemocy twórczej

W ramach pro­jek­tów zal­iczeniowych na EPI, musi­ałam w tym roku zro­bić nie tylko kil­ka stron inter­ne­towych, ale także etiudę fil­mową. Nieste­ty przez całe wakac­je nie udało mi się wymyślić żad­nego ciekawego sce­nar­iusza. Dlat­ego też w akcie des­per­acji postanow­iłam zekrani­zować moją pustkę w głowie.