Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Corel Draw

AutoPromocja, EPIckie Studia, Grafika, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Fiat jaki jest, każdy widzi

O tym, jak za sprawą Malucha przekonałam się do wektorów

Grafi­ka wek­torowa”, „Corel Draw” – te dwa ter­miny do tej pory utożsami­ałam z cza­sown­ika­mi taki­mi jak „nie lubię” i „nie potrze­bu­ję” oraz przymiotnika­mi „brzy­d­ki” i „nieprak­ty­czny”. Ostat­nio jed­nak coś spraw­iło, że się nawró­ciłam i spo­jrza­łam na to wszys­tko z zupełnie innej per­spek­ty­wy.