Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Okiem Nie­po­czy­tal­ne­go Biblio­te­ka­rza Cyfro­we­go