Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Bardziej Poważnie, Drobna Prywata, Szybki Wpis, Zwierzaki:

Luka

Mówią, że twój dom jest tam, gdzie twój pies. Mój dom umarł nie­ca­ły mie­siąc przed moimi 18-tymi uro­dzi­na­mi. Ale odzy­ska­łam go rok póź­niej, w maju. A dzi­siaj stra­ci­łam ponow­nie.

Żegnaj, Luka.

Psie Sucharki
źró­dło: Psie Suchar­ki