Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Herbatka z Doktorem

Uczyń swoją brytyjską puszkę na herbatę, bardziej brytyjską!

Sobot­nie zakupy, wypa­trzyłam puszkę do herbaty w bry­tyjskie „wzor­ki”. No i oczy­wiś­cie nie mogłam się oprzeć i ją kupiłam. Ale po powro­cie do domu obe­jrza­łam swój nowy nabytek i stwierdz­iłam, że poza Big Ben­em, czer­wonym, dwupiętrowym auto­busem i inny­mi rzecza­mi, braku­je mu jed­nego bry­tyjskiego ele­men­tu. Czym prędzej siadłam więc przed kom­put­erem i postanow­iłam zas­tane bra­ki uzu­pełnić. Dzielę się z wami efek­ta­mi mojej pra­cy, bo może ktoś z was jest podob­nym wari­atem jak ja, również ma taką puszkę z herbatą i także chci­ał­by ją niez­nacznie upięk­szyć.

Pusz­ka przed prz­eróbką:

Lipton bez Doktora

Bazu­jąc na obrazku 10-go Dok­to­ra z TeeP­ub­lic, zro­biłam coś takiego:

Lipton Doctor

(tu wer­s­ja PNG, jak­by z SVG ktoś miał prob­le­my)

I ostate­cznie wyszło mi coś takiego:

Lipton z Doktorem

Nieste­ty mam czarno-białą drukarkę, a w domu zabrakło dwus­tron­nej taśmy kle­jącej – gdy­by było jed­no i drugie koń­cowy efekt był­by lep­szy. Ale ja i tak jestem z siebie zad­owolona. A herbat­ka z takiej pusz­ki na pewno będzie smakowała dużo lep­iej!