Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

AutoPromocja, EPIckie Studia, Grafika, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot, Zwierzaki:

Konik nie na biegunach

Zapętlona, dwuwymiarowa animacja

Dziś krótko, bo ses­ja w toku. Ale muszę coś napisać, żebyś­cie wiedzieli, że żyję. A przy okazji pochwal­ić się pracą semes­tral­ną, z której jestem szczegól­nie dum­na.

W zimie pokazy­wałam wam Fia­ta 126p. Ter­az, przy okazji zajęć z tego samego przed­mio­tu, postanow­iłam prze­siąść się na inny środek trans­portu. I wziąć na warsz­tat coś bardziej ruch­li­wego. Oto efekt mojej pra­cy:

Tak wiem – konik nie jest ide­al­ny i momen­ta­mi porusza się niezbyt nat­u­ral­nie. Ale kur­cze, jak na pier­wszy raz (bo nigdy wcześniej takiej ani­macji nie robiłam), wyda­je mi się, że efekt jest całkiem zad­owala­ją­cy.

Ok, to wszys­tko, co chci­ałam wam dziś przekazać i pokazać. A ses­ja wciąż trwa, więc – byle do wakacji!

Wpis pochodzi z poprzed­niej odsłony blo­ga.

Został zredagowany i niez­nacznie zmody­fikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zobaczyć w ser­wisie Blogspot.com.