Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

Dyrdymały Filmowo‑Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Tagi

Chmu­ra Naj­po­pu­lar­niej­szych Tagów:

boha­ter maho­nicz­ny Star Wars Game of Thro­nes sen­sa­cyj­ny Aven­gers Disney Ste­ven Spiel­berg super­bo­ha­te­ro­wie Sher­lock Hol­mes Ridley Scott ekra­ni­za­cja X-Men BBC Net­flix histo­rycz­ny Bat­tle­star Galac­ti­ca Pixar Oli­via Col­man Edward James Olmos Rus­sell T. Davies Mad Max dla dzie­ci House MD przy­go­do­wy Pre­acher Hugh Jack­man Chris Chib­nall Ale­xan­der Maho­ne pro­duk­cja bry­tyj­ska Flash fanvid Micha­el Fass­ben­der Robert Downey Jr. dra­mat Marvel Wolve­ri­ne pro­duk­cja pol­ska Pri­son Bre­ak Bro­ad­church Peter Jack­son Ronald D. Moore Dre­am­Works oby­cza­jo­wy Julie Gard­ner scien­ce-fic­tion Matt Smith rema­ke How to Tra­in Your Dra­gon AMC fan­ta­sy Doctor Who ekra­ni­za­cja komik­su David Ten­nant John Bar­row­man Wil­liam Ficht­ner

Lista Wszyst­kich Tagów: